Jedną z osób tak zwanego zaufania publicznego jest notariusz. Postać zaufania publicznego jest to taka figura, która egzekwuje własne czynności, obowiązki zawodowe w ramach działalności gospodarczej na rzecz ludzi, jest figurą publiczną oraz ma się cieszyć ich zaufaniem. Notariusz posiadający uprawnienia z ramienia Państwa spełnia te żądania. Kancelaria notarialna oraz notariusz to nie wyrazy związane z adwokatem ani żadną taką postacią, nie prowadzi rad ani nie jest jednostką, która następuje w roli pełnomocnika lub w imieniu kontrahenta tylko postacią, która w niektórych kwestiach egzekwuje czynności sądu przy jego pominięciu to oznacza zastępuje sąd w wielu zagadnieniach. Jednym wyrażeniem mówiąc to jak jest osoba, która na przykład pragnie potwierdzić autentyczność podpisu, zrobić duplikat jakiegoś istotnego dokumentu nie musi iść do sądu wyłącznie może się udać do notariusza. Ażeby wykonywać ten fach nie wystarczy znać prawa oraz potrafić się w nim wzruszać, ani wyrobić sobie kilka pieczęci oraz przybijać je na papierkach. Nie wystarczy też cieszyć się ogromnym zaufaniem osób w koło siebie. Należy mieć doskonały charakter i nieskazitelną tak zwaną kartotekę. Nie wolno mieć jakichkolwiek wyroków i posiadać pełnię praw zarazem cywilnych jak i obywatelskich. Notariusz jest jednostką przede wszystkim sprawiedliwą, kompetentną oraz niesłychanie precyzyjną, która ma prawo wystawiać poświadczenie dziedziczenia. Notariusz powinien spełniać te wymagania ze względu na to, że reprezentuje Państwo, jest urzędnikiem, innymi słowy postacią zaufania publicznego, albowiem właśnie takie uczucie ma obowiązek wywoływać w interesancie urzędnik oraz nie może w żaden sposób zawieść kontrahenta. Na pewno nie może sobie pozwolić na niedbalstwo, bowiem ma prawo to zaważyć na czyjejś przyszłości.